Alleen voelen

Uit angst voor onbegrip of uit schaamte, bespreekt u mogelijk uw gevoelens liever niet met anderen. Het kan ook voorkomen dat u vreest om anderen bang te maken door te vertellen over de verschrikkelijke details van het trauma. Daarnaast kunnen de gespreksonderwerpen van anderen onzinnig op u overkomen. De herinneringen aan het trauma staan centraal in uw beleving. Voor anderen gaat de wereld gewoon door, voor u staat het stil. U kunt zich daardoor afsluiten van anderen en u alleen gaan voelen.

« terug