Behandelingen

Welke behandelingen zijn beschikbaar voor PTSS?

Er zijn verscheidene behandelingen die kunnen helpen bij PTSS. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de Nederlandse GGZ-Richtlijn Angststoornissen (www.ggzrichtlijnen.nl). De meesten bestaan uit psychologische behandeling, maar medicatie kan ook behulpzaam zijn. Veel mensen met PTSS hebben de symptomen al vele maanden of jaren, maar ook dan kan een behandeling goed helpen. De huisarts kan adviseren voor een goede doorverwijzing naar een hulpverlener of instantie, zodat u informatie krijgt over beschikbare effectieve behandelingen voor PTSS en welke voor u geschikt zou kunnen zijn. U kunt dan beslissen of u behandeling wilt en welke behandeling uw voorkeur heeft.
 

Psychologische behandeling

Er zijn meerdere effectieve psychologische behandelingen voor PTSS. BEPP is daar één van. De benadering van de behandelingen kan verschillen, maar de overeenkomst is dat alle behandelingen gericht zijn op het uitdiepen van de beelden en herinneringen van het trauma. Het is gebruikelijk dat de behandeling eenmaal per week plaatsvindt. Afhankelijk van het type behandeling duurt een sessie 45 minuten tot anderhalf uur. U wordt aangemoedigd om na te denken over het trauma en het te herinneren. Het doel is om uw gevoelens over de herinneringen te veranderen. De behandeling helpt u om de angst te verminderen en meer positieve gevoelens, gedrag en gedachten te geven.

« terug