Dr. Mariel Meewisse

Marie-Louise (Mariel) Meewisse (1971) is als klinisch psycholoog en psychotherapeut werkzaam in haar eigen praktijk, en in het specialistisch centrum voor persoonlijkheidsstoornissen en psychotrauma bij GGZ Noord-Holland-Noord waar zij verantwoordelijk is voor het inhoudelijk beleid rondom diagnostiek en psychotherapie van psychotrauma gerelateerde stoornissen.

Mariel is voorzitter van de Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP), en gecertificeerd als Psychotraumatherapeut NtVP, Cognitief Gedragstherapeut VGCt, en EMDR practitioner. Als lid van een landelijke commissie brengt zij advies uit aan de Nationale Politie op gebied van werkgerelateerde PTSS. Vanaf 2005 traint en superviseert Mariel clinici nationaal en internationaal in de behandeling van PTSS. In het verleden werkte Mariel 10 jaar bij het AMC in Amsterdam als psycholoog en wetenschappelijk onderzoeker. Haar proefschrift genaamd Sequelae of Traumatic Stress beschreef de prevalentie en predictoren van psychopathologie na de Vuurwerkramp.

Zij werkte nauw samen met onderzoekers aan diverse gerandomiseerde gecontroleerde studies over preventie en behandeling van PTSS. De studies omhelsden zowel acute, chronische als complexe PTSS. Mariel heeft verscheidene artikelen voor peer-reviewed tijdschriften en hoofdstukken van boeken geschreven, en ze schrijft regelmatig een column voor de medische sectie van De Telegraaf.