Dr. Mirjam Nijdam

Mirjam Nijdam (1980) werkt als gezondheidszorgpsycholoog en hoofd van de onderzoekslijn ‘Evidence-based behandeling’ bij Stichting Centrum ’45, onderdeel van Arq Psychotrauma Expert Groep. Voor haar onderzoek is zij tevens verbonden aan het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam.

Haar passie is het doen van onderzoek dat direct relevant is voor de praktijk. Momenteel begeleidt zij onderzoekers bij studies naar innovatieve traumabehandeling voor veteranen en het inzetten van apps bij traumabehandeling. In september 2013 is zij gepromoveerd op een gerandomiseerde effectstudie die twee soorten psychotherapie voor de posttraumatische stress-stoornis vergelijkt (Beknopte Eclectische Psychotherapie voor PTSS en Eye Movement Desensitization and Reprocessing therapie). Zij is ook betrokken geweest bij diverse andere onderzoeksprojecten, waaronder de uitvoering van het project “Psychosociale effecten van dreiging en beveiliging” in opdracht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) en een onderzoek naar slaap en geheugen bij veteranen en politieagenten met PTSS. Zij heeft diverse peer-reviewed publicaties en boekhoofdstukken geschreven en leidt een werkgroep van jonge onderzoekers op het gebied van trauma voor de Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP). Sinds 2008 geeft zij nationale en internationale trainingen en supervisie aan therapeuten in de Beknopte Eclectische Psychotherapie voor PTSS (BEPP).