Prof.dr. Berthold Gersons

Prof.dr. Berthold Gersons (1945) is psychiater, distinguished AMC-hoogleraar verbonden aan het Academisch Medisch Centrum van de Universiteit van Amsterdam en senior wetenschappelijk adviseur van Centrum ’45. 

Van 1 februari 1991 tot maart 2007 was hij kernhoogleraar psychiatrie en hoofd van de afdeling psychiatrie van het AMC en lid van de Raad van Bestuur van AMC de Meren.

Vanaf de zeventiger jaren tot ca. 2000 is hij actief geweest op het gebied van de sociale psychiatrie, eerst bij de GG&GD te Amsterdam en sinds 1984 als hoogleraar bij het AZU in Utrecht. Voor Amsterdam heeft hij een blauwdruk onder de naam het ‘Amsterdamse Model’ ontwikkeld, dat sindsdien in uitvoering gebracht is. In 1980 startte hij onderzoek naar trauma en posttraumatische stress stoornis (PTSS) bij de politie en richtte hij het eerste zelfhulpteam in de Nederlandse politie op.

Hij ontwikkelde de Beknopte Eclectische Psychotherapie voor PTSS (BEPP) en toonde daarvan de effectiviteit aan. Hij was adviseur van de Nederlandse overheid na grote rampen, zoals de El Al vliegtuigramp in 1992 en de Vuurwerkramp in Enschede in 2000. In 2005 bood hij het advies ‘Bijzondere missie; een blauwdruk voor de reorganisatie van de Militaire GGZ’ aan de Staatssecretaris van Defensie. Hij maakte deel uit van de redactie van de Journal of Traumatic Stress, van het bestuur van de International Society for Traumatic Stress Studies en van de European Society for Traumatic Stress Studies, waarvan hij van 2005 tot 2007 president was. Hij was van 2004 tot 2010 lid resp. adviseur van het bestuur van het Veteranen Instituut. Sedert 2000 is hij lid van de Gezondheidsraad. Van 2006 tot 2009 is hij voorzitter van de Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma geweest.

Sinds 2005 is hij adviseur van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. In 2007 werd hij benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau. Vanaf 2005 is hij tevens verbonden aan de Psychotrauma Masters opleiding van de Universiteit van Zurich. Hij geeft in binnen- en buitenland trainingen in de beknopte eclectische psychotherapie voor PTSS en behandelt zelf patiënten met PTSS. Hij heeft zo’n 250 publicaties nationaal en internationaal op zijn naam staan.