NET

Narratieve Exposure Therapie, afgekort “NET”, is een kortdurende behandeling, die specifiek is ontwikkeld  voor de behandeling van PTSS, en vooral PTSS ten gevolge van meervoudige schokkende  gebeurtenissen gedurende het leven. Bij NET staat de levensgeschiedenis van de cliënt centraal. In de behandeling wordt na uitgebreide psycho-educatie een levenslijn op de grond uitgelegd. Vervolgens wordt de levenslijn doorgewerkt met narratieve exposure en wordt een levensdocument opgesteld.

Traumatische of schokkende ervaringen uit het verleden laten diepe sporen na. Het verleden komt steeds weer terug in het heden. Wanneer de traumatische herinneringen gepaard gaan met klachten, zoals herbelevingen, nachtmerries, vermijding en slaapproblemen, spreken we van een posttraumatische stress stoornis (PTSS).

Narratieve Exposure Therapie, afgekort “NET”, is een kortdurende behandeling, die specifiek is ontwikkeld  voor de behandeling van PTSS, en vooral PTSS ten gevolge van meervoudige schokkende  gebeurtenissen gedurende het leven.

Er is inmiddels veel onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van NET en hieruit blijkt dat NET een effectieve behandeling is. Ook spreekt de methode goed aan bij veel cliënten.

Bij NET staat de levensgeschiedenis van de cliënt centraal. In de behandeling wordt na uitgebreide psycho-educatie een levenslijn op de grond uitgelegd. Vervolgens wordt de levenslijn doorgewerkt met narratieve exposure en wordt een levensdocument opgesteld.

 

WERKWIJZE NET

Levenslijn:

Een koord of touw symboliseert deze levenslijn, die wordt uitgebeeld van geboorte naar heden.

Vervolgens worden de mooie of plezierige gebeurtenissen of periodes in het leven van de cliënt door een bloem worden gesymboliseerd. De cliënt kan kiezen uit diverse kunstbloemen, die variëren in kleur en omvang. De nare, schokkende of traumatische gebeurtenissen of periodes worden gesymboliseerd door een steen. Ook hier kan de cliënt kiezen. Twee aanvullende symbolen zijn kaarsjes (voor gebeurtenissen van verlies en rouw) of stokjes (voor daden van agressie die zijn geplaagd).

Het leggen van de levenslijn is een actieve en levendige, soms ook confronterende start van de NET-behandeling.

Doorwerken levenslijn:

Vervolgens  wordt de levenslijn vanaf begin (vroege jeugd) chronologisch doorgewerkt. Hierbij wordt per zitting een deel van de levenslijn besproken; met speciale aandacht voor bloemen maar vooral stenen. Bij de stenen vindt imaginaire / narratieve exposure plaatsvindt : blootstelling aan de nare herinneringen.  Het gaat hierbij om een specifieke vorm van imaginaire exposure aan de traumatische ervaringen in het verleden. De situatie wordt van het begin tot het eind zo gedetailleerd mogelijk met de behandelaar besproken. Gedachten en gevoelens van toen en nu worden zo met elkaar in verband gebracht. Daarnaast beoogt NET dat de trauma-herinneringen en de context-herinneringen (het zogenaamde autobiografische geheugen) met elkaar worden verbonden. Dit zorgt er voor, dat cliënten beter kunnen overzien wat er is gebeurd, onder welke omstandigheden en vooral, dat de gebeurtenissen inmiddels verleden tijd zijn.

Levensdocument:

Van iedere bijeenkomst wordt een verslag opgesteld, wat in de ik-vorm en in de verleden tijd wordt geschreven en wordt voorgelezen aan het begin van de volgende zitting. Indien de angst nog onverminderd aanwezig is, wordt de exposure herhaald. Tijdens het nabespreken van het verslag en voorafgaand aan de exposure aan de volgende “steen” is er ruimte voor de betekenis van de ervaring in de levensloop, waarbij cognitieve herstructurering van niet-functionele gedachten en gevoelens kan plaatsvinden. Doordat de cliënt de context beter overziet, kan zij/hij inzien dat zij/hij niet schuldig was, er niets aan kon doen, onmachtig was.

De zittingsverslagen worden samengevat in ééns document dat aan het einde van de therapie wordt overhandigd. Hierdoor biedt NET ook de functie van een getuigenis, hetgeen de cliënt helpt betekenis te geven aan wat hij of zij heeft meegemaakt.