Indicaties voor NET

De NET behandeling is bedoeld voor mensen die lijden aan een posttraumatische stress-stoornis (PTSS).

 

Omdat de gehele levenslijn (levensloop) van de patiënt bij de behandeling wordt betrokken, is NET vooral geschikt voor mensen met een PTSS ten gevolge van meerdere traumatische gebeurtenissen in het leven.

NET is veel onderzocht bij getraumatiseerde vluchtelingen en is daar een van de behandelvormen van voorkeur. Maar ook andere PTSS-patiënten kunnen profiteren van een NET behandeling, zoals militairen en veteranen, mensen met vroegkinderlijk trauma of mensen die vanuit hun beroep herhaaldelijk ernstige schokkende ervaringen hebben meegemaakt.

Er zijn weinig redenen om een patiënt met PTSS NET te onthouden. Motivatie om de traumatische ervaringen in detail weer opnieuw door te werken, is een vereiste. Ook moet dit mogelijk zijn, en zal de betrokkene zijn levenservaringen voldoende moeten kunnen bespreken.

Klachten naast de diagnose PTSS, zoals depressie, zijn geen reden om geen NET te geven.

Het gebruik van alcohol, drugs of psychofarmaca, zoals benzodiazepinen kunnen een reden zijn om niet direct te starten met NET. Doorgaans zullen deze middelen eerst moeten worden afgebouwd. Immers, ze verstoren de traumatherapie en dus het effectief uitvoeren van NET.