Wetenschappelijk onderzoek

Is NET effectief?

NET is een effectieve behadeling voor mensen die meerdere traumatische gebeurtenissen in hun leven hebben meegemaakt. Uit wetenschappelijk onderzoek naar de werkzaamheid van NET blijkt dat bij de meeste patiënten de klachten duidelijk afnemen. Herinneringen zullen hun emotionele lading verliezen. Het wordt gemakkelijker om aan de gebeurtenis terug te denken. In veel gevallen veranderen de herinneringsbeelden en worden ze bijvoorbeeld minder indringend of vager. Het kan echter ook zijn dat er nieuwe gedachten en inzichten ontstaan die een andere, minder bedreigende betekenis aan de gebeurtenis geven. Deze effecten dragen ertoe bij dat de schokkende ervaringen steeds meer een plek krijgen in uw levensgeschiedenis. Het effect van de behandeling kan soms nog tot enkele maanden na de NET-behandeling doorzetten.

De verschillende traumabehandelingen vergeleken:
Wat zijn de overeenkomsten en verschillen bij de diverse traumabehandelingen? Lees meer