Nieuws over BEPP

30 november 2017

Door Mariel Meewisse, klinisch psycholoog en voorzitter NtVP, is een korte video gemaakt over PTSS.

29 november 2017

In deze 4 daagse BEPP zijn de werkzame elementen uit verschillende therapierichtingen op een logische manier samengebracht, zoals psycho-educatie, imaginaire exposure, gebruikmaking van brieven schrijven en memorabilia, psychodynamische inzichten in de betekenisfase en een afscheidsritueel. Deze cursus omvat daarom meer dan traumagerichte cognitieve gedragstherapie.

17 October 2017

BEP-TG is een individuele behandeling die gericht is op verwerking van het traumatische verlies van een dierbare, d.w.z. verlies van een dierbare onder gewelddadige omstandigheden. Wij spreken van traumatische rouw indien nabestaanden na traumatisch verlies van een dierbare langdurige klachten ontwikkelen van rouw, posttraumatische stress en/of depressie.

15 augustus 2017

http://www.apa.org/ptsd-guideline/index.aspx.

Following its detailed review and independent analysis of the findings of the systematic review, the APA Guideline Development Panel (GDP) strongly recommends the use of the following psychotherapies/interventions (all interventions that follow listed in alphabetical order) for adult patients with PTSD: cognitive behavioral therapy (CBT)2, cognitive processing therapy (CPT), cognitive therapy (CT), and prolonged exposure therapy (PE). The panel suggests the use of brief eclectic psychotherapy (BEP), eye movement desensitization and reprocessing (EMDR), and narrative exposure therapy (NET). There is insufficient evidence to recommend for or against offering Seeking Safety (SS) or relaxation (RLX). For medications, the panel suggests offering the following (in alphabetical order): fluoxetine, paroxetine, sertraline, and venlafaxine. There is insufficient evidence to recommend for or against offering risperidone and topiramate,

http://www.apa.org/ptsd-guideline/index.aspx

29 mei 2017

Voor de BEPP bestaan er twee websites onder de namen www.traumabehandeling.net en www.traumatreatment.net. Per 1 juni zijn deze overgebracht van Apollomedia naar het Arqweb van Arq.

16 mei 2017

New Horizons on BEPP symposium at 15th ESTSS Conference in Odense, Denmark