BEPP training in 2019 ARQ Academy

16 februari 2020

-
2, 3 en 4 oktober 2019 en 9 april 2020

3, 4 en 5 februari en 9 september 2020

9, 10 en 11 juni en 10 december 2020

5, 6 en 7 oktober 2020 en 7 april 2021

 

In deze 4 daagse BEPP zijn de werkzame elementen uit verschillende therapierichtingen op een logische manier samengebracht, zoals psycho-educatie, imaginaire exposure, gebruikmaking van brieven schrijven en memorabilia, psychodynamische inzichten in de betekenisfase en een afscheidsritueel. Deze cursus omvat daarom meer dan traumagerichte cognitieve gedragstherapie.

Samenvatting van de cursus
 

In BEPP zijn de werkzame elementen uit verschillende therapierichtingen op een logische manier samengebracht, zoals psycho-educatie, imaginaire exposure, gebruikmaking van schrijfopdrachten en memorabilia, psychodynamische inzichten in de betekenisfase, oppakken van taken en een afscheidsritueel.

In BEPP wordt daarnaast gebruik gemaakt van andersoortige technieken die effectief zijn gebleken voor verwerking in de rouwtherapie, zoals traumagerelateerde memorabilia, een afscheidsritueel, en psychodynamische inzichten die nuttig zijn gebleken in de betekenisverlening na het meemaken van traumatische gebeurtenissen. Daarom is de naam Beknopte Eclectische Psychotherapie gekozen.
De combinatie van technieken blijkt goed en effectief toepasbaar te zijn bij zowel politieagenten als ambulante cliënten die meerdere traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt. BEPP kan eveneens gecombineerd worden met een dagbehandeling.

Deze technieken zijn op eigen wijze in BEPP vormgegeven en in de loop van de tijd verfijnd om recht te doen aan de diversiteit van traumagerelateerde emoties en cognities. Een voorbeeld daarvan is het focussen op momenten die bijzonder veel emotionele lading hebben (ook wel ‘hotspots’ genoemd) tijdens de imaginaire exposure, waarbij blootstelling aan angstinducerende emoties als verdriet, walging, schuld en schaamte centraal staan met als doel het doorbreken van vermijding ten behoeve van zelfcompassie, verandering van betekenis en coping in het heden ten opzichte van die ten tijde van het trauma. Bij psychoeducatie over PTSS wordt verhelderd dat vermijding intrusies in stand houdt, en wordt gebruik gemaakt van recente inzichten uit neurobiologisch onderzoek om in eenvoudige termen cliënten te informeren wat er tijdens traumatherapie gebeurt in de hersenen.

In BEPP wordt in de eerste fase van behandeling klachtgericht gewerkt. De tweede fase is persoonsgericht en gaat in op schema’s/kerncognities die gedurende de ontwikkeling en als gevolg van traumatische gebeurtenissen zijn ontstaan. De oorsprong hiervan wordt besproken, waarna de functionaliteit of houdbaarheid hiervan in het dagelijkse bestaan wordt geëvalueerd in het licht van een betere kwaliteit van leven en terugvalpreventie. Daarnaast staat de tweede fase in het teken van oppakken van taken die vermeden worden, werkhervatting, en afscheid.

Supervisie
Om basistherapeut BEPP te worden moet men daarnaast nog 50 uur met BEPP werken onder supervisie van erkende BEPP supervisoren en dienen 3 volledige BEPP behandelingen te zijn afgerond. Om deel te kunnen nemen aan dit supervisietraject dient de 4 daagse opleiding te zijn afgesloten met een voldoende gemaakte toets. Een certificaat van deelname aan de 4 daagse BEPP opleiding dient overlegd te worden.

Doelgroep
De cursus is bedoeld voor BIG-geregistreerde hulpverleners, zoals GZ-psychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen, artsen en psychiaters, verpleegkundig specialisten, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen en artsen in opleiding tot specialist (Aios). Deelnemers dienen ervaring te hebben met traumabehandeling; waarbij vooral basale kennis van en ervaring met exposure technieken / cognitieve gedragstherapie gewenst is. Zij dienen actuele casuïstiek in te kunnen brengen.

Docenten
prof. dr. Berthold Gersons, psychiater en emeritus hoogleraar psychotrauma
Jannetta Bos (psychotherapeut en seksuoloog)
drs. Patricia Dashorst, psychiater
drs. Riëtte Mellink, psychotherapeut
drs. Pepita David, psychotherapeut

Data : - 6, 7, 8 februari en 11 september 2019
- 24, 25, 26 juni 2019 en 11 december 2019
- 2, 3, 4 oktober 2019 en 9 april 2020

Locatie : Arq Academy, Nienoord 13 in Diemen

Kosten: € 1.140,- (inclusief koffie/thee, lunch)

Accreditatie: VGcT (18 punten) FGZP (14 punten) NVvP (18 punten) VEN (30 punten) Verpleegkundig Specialisten Register (24 punten)

http://academy.arq.org/ggz-professionals-cursus-2/beknopte-eclectische-psychotherapie-bij-ptss-bepp