van 1
Huidige weergave
Training en supervisie in KEP
Gedegen training in de KEP is belangrijk alvorens het protocol toe te passen. Het
eclectische karakter van de KEP betekent dat de therapeut over een uitgebreider
therapeutisch arsenaal moet beschikken dan bij CGT en EMDR. De therapie neemt
enkele sessies meer in beslag dan andere evidence-based therapieën voor PTSS,
hoewel de duur per sessie korter is (CGT en EMDR beslaan doorgaans 1,5 uur per
sessie). KEP verschilt aanzienlijk van CGT en EMDR in de extra sessies die ten
goede komen aan betekenisverlening. Naast cliënten hechten ook therapeuten
geregeld belang aan aandacht voor de bredere betekenis van de traumatische
ervaring.
Opleidingstraject
Vooropleidingseisen
Een vereiste om een KEP training level 1 te kunnen volgen is een BIG registratie als
GZ psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog, psychiater of het in opleiding
zijn voor één van deze specialismen.
Basistraining, Level 1
De KEP training level 1 bestaat uit drie cursusdagen. In de eerste twee
aaneengesloten dagen cursorisch onderwijs wordt de theorie behandeld en worden
alle elementen uit KEP geoefend in kleine groepen. Na een half jaar vindt de derde
cursusdag plaats om de ervaringen met KEP in de praktijk uit te wisselen en
feedback te krijgen op uw meegebrachte videomateriaal. Gedurende deze
basistraining wordt aangeraden een supervisietraject te volgen bij een van de KEP
trainers.
Vervolgtraining, Level 2
Na het afronden van 6-8 behandelingen onder supervisie kan men een
vervolgtraining volgen, waarover binnenkort meer informatie te vinden is op deze
site. Na de vervolgtraining ontvangt de deelnemer een Level 2 certificaat.
Supervisor, Level 3
Level 3 houdt in dat de therapeut de levels 1 en 2 succesvol heeft afgesloten,
minimaal twee jaar ervaring heeft opgedaan met de behandeling van PTSS en
coaching of supervisie geeft in KEP.
Accreditatie van de training
De training is geaccrediteerd door de volgende verenigingen en instanties:
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP),
geaccrediteerd met 20
punten
Federatie van Gezondheidszorgpsychologen (FGzP),
geaccrediteerd met 21
punten